• COMIESIĘCZNA ADORACJA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

  Pierwsza Niedziela Miesiąca

  Ruszamy o godz. 15.00

  Koronką do Miłosierdzia Bożego

   

  Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którym trudno jest pozbierać się w życiu.

   

  Będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania!

   

  Przyjdź - Jezus czeka na ciebie!

   

   

 • W każdą III niedzielę miesiąca

  błogosławieństwo małżonków

  obchodzących rocznicę lub jubileusz

  Obrzęd ten został wprowadzony z myślą o małżonkach, którzy w danym miesiącu przeżywają swoją rocznicę lub jubileusz zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Na zakończenie każdej Eucharystii, modlimy się przed Najświętszym Sakramentem, a następnie małżonkowie i inni,  otrzymują indywidualne błogosławieństwo.

   

  Z A P R A S Z A M Y

 •  

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU!

  Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy.

  Przez Chrystusa Pana naszego.

  Amen.

   

  Zapraszam rodziny do wspólnej modlitwy

 •  

  OSTRY DYŻUR!!!

   

  Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania

  w naszym kościele,

  CODZIENNIE PRZED WIECZORNĄ MSZĄ ŚW.,

  W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA PODCZAS

  ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU, 

  a także możesz umówić się telefonicznie

  na inny dogodny czas.

   

  JEŚLI CHCESZ POROZMAWIAĆ - PRZYJDŹ !

 • KTO MOŻE BYĆ OJCEM CHRZESTNYM / MATKĄ CHRZESTNĄ?

  Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

  2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

  3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

  4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

  5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

   

  Ksiądz powinien zapytać: o sprawę modlitwy, uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, o stosunek do zasad wiary i moralności chrześcijańskiej, o zdolność do wzięcia odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie itp. Bez tych kwalifikacji trudno byłoby wypełniać obowiązki rodzica chrzestnego. 

   

 •  

   

   

  Wspieraj nas Janie Bosko

  nieustannym światłem łaski,

  wskazuj życia cel

  prowadź nas drogą prostą

  - do Nieba!

 • Przyłącz się do modlitwy za młodych, którzy oddalili się od Boga

  Błogosławieni oratorianie, którzy oddaliście życie dla przyjaźni z Jezusem, prosimy Was o pomoc dla naszych przyjaciół, bliskich, znajomych i nieznajomych, którzy oddalili się od Niego. Wyproście im łaskę powrotu, a wszystkim nam dar wiernej przyjaźni z Bogiem do końca naszych dni.

  Amen.

 •  

   

   

  RODZICE,

   

  BŁOGOSŁAWCIE SWOJE DZIECI!

Aktualności

 

STARE JABŁONKI                                                                

                                                               

 

Piątek – 13 IX 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się