Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

S T A R E   J A B Ł O N K I                                                                        

                                                               

Poniedziałek – 18 III 2019

o. Jan Paweł Strumiłowski OCist

Współczesne rozumienie wolności

Słyszy się raz po raz, że człowieka należy wyzwolić z więzów rasy, nacji, a nawet biologii i płci. Bo przecież

 

“Na młodych trzeba patrzeć oczami Boga” - słowa Ojca Świętego na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się

13 grudnia 2018 r. przełożony generalny salezjanów ks. Ángel Fernández Artime mianował ks. Tadeusza Jareckiego nowym inspektorem inspektorii warszawskiej salezjanów na lata 2019-2025.

Ks. Tadeusz Jarecki SDB urodził się w 1962 r. w Zwoleniu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w roku 1982, a rok

 

 

 

 

 

 

Strony