Galerie

W sobotę, 7 września2019 roku, gościliśmy pielgrzymów z Lubawy zdążających do Gietrzwałdu na uroczystości odpustowe.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy Mszą św. w Kościele w Idzbarku.  Mszy ś. przewodniczył ks. Wiesław - proboszcz parafii, a słowo Boże wygłosił ks. Jacek - katecheta. 

CAMPO BOSKO 22 - 25 sierpnia 2019 - "Duch, Kultura, Muzyka" i Most ku Przyszłości. Czerwińsk nad Wisłą!

Ks. Jacek Agata, Patrycja, Adrian i Krystian uczestniczyli w tegorocznym Festiwalu Młodych Campo Bosko. 

23 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy w naszej parafii NIEDZIELĘ RODZINY. Ten czas poświęcony był refleksji nad nią, modlitwy za niąi czasu dla niej. Słowo Boże na Mszach świętych do południa wygłosił salezjanin, ks. Dionizy Mróz w towarzystwie scholi dorosłych z Olsztyna. 

W środę ,19 czerwca 2019 roku w kościele w Idzbarku została odprawiona Msza św. za zakończenie roku szkolnego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Dołęgowski. 

Od 7 do 12 czerwca 2019 roku  w Czerwińsku nad Wisłą, odbył się Kurs Lektorski, w którym uczestniczył nasz ministrant Adrian Lewicki z Idzbarka. Podczas uroczystej Eucharystii otrzymał z rąk ks. Inspektora Andrzeja Wujka krzyż lektorski. 

W sobotę, 01 czerwca 2019 roku, w kościele MB Królowej Polski w Starych Jabłonkach, odbyła się uroczystość przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przez 23 młodych ludzi z naszej Parafii. Sakramentu udzielił ks. Infułat dr Jan Górny z Olsztyna. Przez trzy lata, młodzież przygotowywała się do tego szczególnego momentu.  Katechezy przygotowujące do bierzmowania prowadził ks. Andrzej - katecheta.    

W niedzielę 19 maja 2019 roku,  przeżywaliśmy w naszej parafii  Pierwszą Komunię św.  W Idzbarku o godz. 10.00  Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Wiesław - proboszcz parafii. Do Komunii przystąpiło 9 dzieci. 

W piątek, 3 maja 2019 w naszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski odbył się doroczny odpust ku Jej czci. Kazania podczas wszystkich Mszyśw. wygłosił salezjanin, ks. Paweł Kotlński z Płocka. Wieczorem o godz. 21.00 ks. Wiesław - proboczsz poprowadził Apel Jasnogórski. 

Triduum Paschalne odprawiane było w dwóch kościołach: parafialnym i filialnym. Ks. Proboszcz sprawował nabożeństwa w kościele parafialnym w Starych Jabłonkacj o godz. 19.00, natomiast ks. Andrzej w kościele filianym w Idzbarku o godz. 17.00. 

Strony